מחירון מוצרי תעבורה (חלפים)

לקבלת מידע על חלק חילוף מבוקש הקלד מספר קטלוגי או חלק מתיאור הפריט ולחץ המשך

* לתשומת ליבך! מומלץ לעיין בהערות למטה לפני הפעלה.

חפש ע"פ מס' קטלוגי  

תיאור הפריט              לתשומת ליבך:

לרשימת מרכזי השירות המורשים לחץ כאן

סוג הפריט האחריות הניתנת לגביו
מצברים אחריות של 12 חודשים או 20 חודשים עפ"י סוג המצבר שנרכש
פעמונים 6 חודשים או 5,000 ק"מ , המוקדם מביניהם
גירים משופצים שנה או 20,000 ק"מ- המוקדם מביניהם
מצברים לא מקוריים אחריות בהתאם לזו המסופקת ע"י יצרן המצברים (12 חודשים או 20 חודשים בהתאם לסוג המצבר שנרכש).
תיבות הילוכים משופצות אחריות של 12 חודשים או 20,000 ק"מ המוקדם שבהם