אולמות תצוגה INIM.

 
 

אולם תצוגה תל אביב:
רחוב החרש 02 ת"א
טל': 65/0009986-30
פקס: 3509986-30
מנהלת אולם: מיכל אלקלעי
li.oc.srotomkeled@yalakla.m

אולם תצוגה ירושלים:
פייר קניג 04 א.ת. תלפיות, ירושלים.
טל': 8862276-20
פקס: 1260176-20
מנהל אולם: אמיר בר
li.oc.srotomkeled@rab.a
אולם תצוגה חיפה:
דרך בר יהודה 96 נשר, חיפה.
טל': 4202028-40
פקס: 6242028-40
מנהל אולם: ירון בוטון
li.oc.srotomkeled@notub.y