נתוני זיהום אוויר.

 
צריכת דלק בליטרים דרגת זיהום אוויר
ל-100 ק"מ* לרכב מנועי**
דגם תיבת הילוכים עירוני בין עירוני זיהום מירבי זיהום מזערי
MINI 3 DOORS
MINI ONEאוטומטית6.04.5 (EC) 715/2007*195/2013W
ידנית6.04.2 (EC) 715/2007*195/2013W
MINI COOPERאוטומטית6.14.2 ((EC) 715/2007*195/2013W
ידנית5.94.0 (EC) 715/2007*195/2013W
MINI COOPER Sאוטומטית7.04.6 (EC) 715/2007*195/2013W
ידנית7.84.9 (EC) 715/2007*195/2013W
MINI 5 DOORS
MINI ONEאוטומטית6.14.5 (EC) 715/2007*136/2014W
ידנית6.24.4 (EC) 715/2007*136/2014W
MINI COOPERאוטומטית6.24.3 (EC) 715/2007*136/2014W
ידנית6.14.2 (EC) 715/2007*136/2014W
MINI COOPER Sאוטומטית7.14.7 (EC) 715/2007*136/2014W
ידנית7.94.9 (EC) 715/2007*136/2014W
MINI COUNTRYMAN
MINI COOPER COUNTRYMANאוטומטית9.96.3 (EC) 715/2007*143/2013W
MINI COOPER COUNTRYMANידנית8.35.5 (EC) 715/2007*143/2013W
MINI COOPER S COUNTRYMANאוטומטית10.16.0 (EC) 715/2007*459/2012J
MINI COOPER S COUNTRYMANידנית8.35.6 (EC) 715/2007*459/2012J
MINI John Cooper Works
MINI John Cooper Worksידנית9.25.3 (EC) 715/2007*136/2014W
MINI John Cooper Worksאוטומטית7.34.9 (EC) 715/2007*136/2014W* נתוני היצרן, עפ"י בדיקת מעבדה.

** הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי (גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת), התשס"ט 9002.